fbpx
Logivan

gia nhập logivan

Careers

LOGIVAN

We're hiring

LOGIVAN là một công ty start-up được tài trợ 2,4 triệu đô trong lĩnh vực vận tải. Ứng dụng real-time của chúng tôi thay đổi cách mọi người đặt xe tải, giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển và quan trọng nhất là cải thiện cuộc sống của 15.000 tài xế xe tải trong hệ thống. LOGIVAN muốn cho bạn cơ hội trở thành một phần của team năng động và dùng khả năng của bạn để góp phần xây dựng một phần tương lai của Việt Nam.

LOGIVAN đã chiến thắng nhiều giải thưởng, như Quán quân cuộc thi “The Startup Battle” tại RISE – Hội nghị công nghệ lớn nhất châu Á và chương trình UBER Exchange, cùng hơn 50 lần xuất hiện trên truyền hình và truyền thông. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nếu có bạn trong công ty, LOGIVAN có thể đi xa hơn rất nhiều

LOGIVAN is a $2.4m venture-funded start-up in the logistics space.  Our real-time app-based solution is transforming the way people book trucks, moving Vietnam’s economy forward and most importantly improving the lives of our 15,000 truck drivers.  LOGIVAN offers you the chance to be a part of a dynamic team and use your skills to build a part of Vietnam’s future.

LOGIVAN has already won a number of awards, for example best start-up at RISE, Asia’s largest tech conference and the UBER Exchange programme, along with more than 50 TV and media appearances.  But this is only the beginning.  With you on board, we could go so much further.

LOGIVAN

Our Values

Đỗ Kiên - Tech Lead

“The LOGIVAN team is innovating the trucking industry.  The customer success stories I hear every day drive me to enhance our product.”

Linh Phạm - CEO

“LOGIVAN is transforming the lives of truck drivers and bringing Logistics 4.0 to Vietnam.  Everyone should be proud of their achievements!”

David - HR Director

“This is an exciting time at LOGIVAN.  Every person who joins our team brings new skills, knowledge and capability.  If you want a challenge, then apply today.”

LOGIVAN

Open Positions

Marketing

Marketing Manager
Hồ Chí Minh, Full time
Chuyên Viên Marketing
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
Giám Đốc Marketing
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
Chuyên viên Digital Ads
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
Content Writer
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time

Sales

Change language to see the Job Description

Technical

Change language to see the Job Description

Operations

Quản lý Điều Hành Vận Tải
HCM – HN – ĐN – HP, Full time
Giám Đốc Vận Hành Vận Tải
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time

HR & Finance

Change language to see the Job Description

Marketing

PR Manager
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
Marketing Manager
Hồ Chí Minh, Full time
Marketing Executive
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
Content Writer
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time

Sales

Business Development Manager
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time

Technical

Product Manager
Hồ Chí Minh, Full time
ReactJS Front End Senior Dev
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
ReactJS Front End Dev
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
React Native Front End Senior Dev
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
React Native Front End Dev
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time

Operations

Call Centre Leader
Hồ Chí Minh, Full time

HR & Finance

HR Executive
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time
HR Manager
Hồ Chí Minh – Hà Nội, Full time