Sử dụng LOGIVAN thanh toán như thế nào?

Ngày đăng:

LOGIVAN kết nối bạn với các chủ xe đáp ứng được yêu cầu cho mỗi đơn hàng. Bạn sẽ trao đổi và chốt đơn trực tiếp với chủ xe, LOGIVAN không thực hiện thu và trả phí trung gian.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0

Comment on this FAQ