Sử dụng LOGIVAN có mua bảo hiểm và xuất hoá đơn VAT được không?

Ngày đăng:

Khi tạo đơn hàng mới, bạn cần lưu ý trước khi đặt yêu cầu tìm xe, nếu cần xuất hoá đơn VAT hoặc mua bảo hiểm, tích vào ô trống để chúng tôi có thể tìm được đối tác vận tải phù hợp nhất cho đơn hàng của bạn.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0

Comment on this FAQ