Hiểu về LOGIVAN

Ngày đăng:
LOGIVAN là một nền tảng công nghệ và ứng dụng giúp kết nối tài xế-đối tác và chủ hàng.

Là tài xế-đối tác, bạn sẽ sử dụng xe cá nhân hoặc xe của đối tác nhà xe để thực hiện vận chuyển hàng hoá theo yêu cầu. Bạn được kết nối trực tiếp với chủ hàng ngay khi hoàn tất đăng ký tài khoản lái xe và xem đơn hàng. 
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0

Comment on this FAQ