Huỷ yêu cầu tìm xe trên LOGIVAN

Ngày đăng:

Sau khi đã tạo đơn hàng trên LOGIVAN, bạn muốn huỷ yêu cầu tìm xe do đã tìm được xe hay lý do khác, làm theo các thao tác sau:

1. Đăng nhập tài khoản của bạn trên LOGIVAN, truy cập danh sách đơn hàng

2. Bấm vào biểu tượng tuỳ chọn trên góc phải của đơn hàng bạn có nhu cầu huỷ, chọn huỷ đơn.

 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0