LOGIVAN hoạt động vào thời gian và tuyến đường nào?

LOGIVAN đã có hệ thống tài xế trên nhiều tuyến đường Bắc Nam. Với tài khoản LOGIVAN, bạn có thể yêu cầu tìm xe ở bất kỳ thành phố nào có LOGIVAN hoạt động, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

 

LOGIVAN hoạt động vào thời gian và tuyến đường nào?
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0

Comment on this FAQ