LOGIVAN hoạt động vào thời gian và tuyến đường nào?

Ngày đăng:

LOGIVAN đã có hệ thống tài xế trên nhiều tuyến đường Bắc Nam. Với tài khoản LOGIVAN, bạn có thể yêu cầu tìm xe ở bất kỳ thành phố nào có LOGIVAN hoạt động, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0

Comment on this FAQ