Tin tức thị trường vận tải

loi-ra-nao-cho-thanh-long-binh-thuan

Lối ra nào cho thanh long Bình Thuận?

Ngày 02 Tháng 07 Năm 2021

Lối ra nào cho thanh long Bình Thuận? Theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 3-6-2016 của UBND tỉnh Bình Thuận, diện tích canh tác cây…