Logistics

Doanh Nghiệp Bán Lẻ Đông Nam Á Bùng Nổ Nhờ Sự Trổi Dậy Mạnh Mẽ Của Ngành Logistics

Đã đăng ngày

. Được hình thành từ 11 thị trường năng động ở các giai đoạn phát triển khác nhau, Đông Nam Á nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế. Với sức tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, hành vi của người tiêu dùng đang được thay đổi nhanh chóng. Điều này đã thúc đẩy sự bùng nổ trong ngành thương mại điện tử.