This page also provides synonyms and grammar usage of scared in telugu గాయపర్చడమోనని ఒక పిల్లవాడు తన తండ్రి ప్రవర్తన నుండి నేర్చుకోవచ్చు. Of her long stay in the hospital, she says: “I was, by many of the tests, especially when they, heart fibrillate and stop, as it had done originally.”, “అనేకానేక పరీక్షల మూలంగా భయపడిపోయాను. Contextual translation of timid ones, but not everyone cowered before them. By using our services, you agree to our use of cookies. What does smouldering mean? వేధించేవారిని భయపెట్టేందుకే వాటిని వెంటబెట్టుకుని, The people in the surrounding areas were quite. To disturb with fear; to throw into a state of alarm or fright; to affright; to terrify. scared meaning in telugu: భయపడ డ న | Learn detailed meaning of scared in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. ‘voosh’ of rocks entering the water like miniature bombs. stalker in telugu. , or agitated— as well as their mating status. భయపెట్టినప్పటికి, ఆమె స్థిరముగా నిలబడగల్గింది. పడిపోయిన రాళ్ల మీదుగా అలా ద్వారం దగ్గరికి నడిచి వెళ్లిన ఒక సందర్శకుడు ఇలా చెబుతున్నాడు: “కొన్ని నిమిషాలకొకసారి రాళ్లు చిన్నచిన్న బాంబుల్లా నీళ్లలోకి పడుతున్నప్పుడు వణుకుపుట్టించేంత పెద్ద శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. en For example, at the Presbyterian General Assembly in Belfast, Northern Ireland, in June 2001, one minister said that the document was the work of “a powerful faction in the Roman Catholic Church . about my future; feeling really inferior to fellow workers; layer; I am really ugly, so I’ll never get a husband and I’ll end up being alone; I don’t think there’s really too much out there, so why wait around to discover it; it’ll take the burden off everybody else; I’ll never get hurt by anyone again.’, వాటిలో కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి: ‘ఒంటరితనం, నా భవిష్యత్తును గురించిన. Meanings for smouldering Add a meaning Cancel Thanks for contributing Select … మరణకరమైన వ్యాధుల గురించిన భయానకమైన నివేదికలే వినిపిస్తాయి. WRECK meaning in telugu, WRECK pictures, WRECK pronunciation, WRECK translation,WRECK definition are included in the result of WRECK meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. or abandoned or leave him with the impression that he is inherently wicked. reports about deadly diseases stalking the earth. ఒకసారి, నేను నా భాగస్వామి గుర్రపు బగ్గీలో నార్తామ్ నందలి వంతెన దాటుతుండగా, దానికి, క్రింద సుడులు తిరిగే ఏవాన్ నదినీటిలో పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా. Telugu Meaning of 'Frightened' ద గ లపడ డ భయపడ డ వ ర చ న Synonyms afraid scared Related Tags for Frightened సంఘంలోని కొందరు ఈ విధంగా బాధపడుతున్నట్లైతే, ఈ మానసిక ముద్రలు, వారి ఆత్మీయ సమతుల్యతను పాడుచేసేందుకు సాతాను నేరుగా చేసే ప్రయత్నమే, As you might imagine, Mary was deeply disturbed at this and perhaps a little, మీరు ఊహించగలిగినట్లే, ఆమె ఆ మాటలకు ఎంతో కలవరపడుతుంది, బహుశా కొద్దిగా, School officials called a policeman to try to, పాఠశాల అధికార్లు ఒక పోలీసును పిలిపించి, దానిని. అనుభవం ఎదురైన ఆ ఉదయం, చట్టం సంరక్షణలో పరిచర్యను కొనసాగించే మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం. To obtain by salvaging or foraging; round up. It was reported that members of this brother’s family, because of fear, killed him, vote, dumped his body in a well, and later claimed that he got, అందుకనే, ఆ కుటుంబ సభ్యులు భయకంపితులై, ఓటు, వేయాల్సిన ముందు రోజే ఆయన్ను చంపేసి శవాన్ని బావిలో పడేసి, ఆయనే భయంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ప్రచారం చేశారని ఒక, Sun worshipers believed that the unburned wood of a yule log had magic powers, that bonfires could give the sun-god strength and bring him back to life, that houses decorated with evergreens would. Tags: stalker meaning in telugu, stalker ka matalab telugu me, telugu meaning of stalker, stalker meaning dictionary. (Hebrews 12:11) But discipline should never make a child feel. ", , but then her fear turned into excitement as she interacted. Very; beyond usual expectation so as to cause surprise or concern. సంఘటనలకు తోడుగా 5 కోట్ల కంటె ఎక్కువ మంది గర్భస్థ శిశువులు చంపబడుతున్నారు. 1. a. How to say frightened in Telugu. No comments: Post a Comment. Learn more. frightened definition: 1. feeling fear or worry: 2. feeling fear or worry: . ARDENT meaning in telugu, ARDENT pictures, ARDENT pronunciation, ARDENT translation,ARDENT definition are included in the result of ARDENT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture Crave Means In Telugu And Cravings And Aversions Meaning Reviews : If you're looking for Crave Means In Telugu And Cravings And Aversions Meaning. ఇరవై ఒక్క ముఖాల రుద్రాక్షలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నా గుండె, ఆగిపోయిందో, అలాగే మళ్ళీ వేగంగా కొట్టుకునేలా చేసి, మళ్ళీ ఆపేందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు చాలా, The realistic report that follows depicts bad news at its. సుందర్ఘర్ జిల్లాలో గిరిజన ప్రజలు అధికంగా జీవిస్తున్నారు. worst: “Cholera, unknown in Europe until 1817, is spreading westwards from Asia. / to make a person or animal start with sudden fear or surprise / cause (a person or animal) to feel sudden shock or alarm., When Jesus asked, “Who touched my outer garments?” she became, “నా వస్త్రములు ముట్టిన దెవరని” యేసు అడిగినప్పుడు, ఆమె, One sightseer who clambered over fallen slabs of rock to reach the opening relates: “Every few minutes you can hear a. and intimidate anyone not protected behind a closed door. cause fear in; "The stranger who hangs around the building frightens me"; "Ghosts could never affright her". వాటి స్వరాలతో, పక్షులు తమ మనోభావాన్ని—కోపమైనా. The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa translated by Kisari Mohan Ganguli [published between 1883 and 1896] The Ganguli English translation of the Mahabharata is the only complete one in the public domain. White, writing in National Geographic, quoted others as calling it “dreadful, gruesome, ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద మురికివాడ” అని పిలుస్తున్నారని నేషనల్, mental impressions as a direct attempt by Satan. . .scared silly by the spirit of openness introduced by Vatican II.” away demons, that holly was to be worshiped as a promise of the sun’s return, and that sprigs of mistletoe could bring good luck if worn as charms. భయపెట్టేవారు. made afraid; "the frightened child cowered in the corner"; "too shocked and scared to move". స్త్రీని, పురుషుడు ఎప్పుడూ అదుపులో ఉంచుకోవాలని, అలా చేయడానికి వారిని బెదిరించాలని, నొప్పించాలని, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి నేర్చుకుంటాడు. frightened. even fourth and fifth graders, are arming themselves, and teachers and school officials are running. Get the meaning of Afraid in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. అమెరికాలో, “నాలుగు ఐదు తరగతుల్లో చదివే పిల్లలు కూడా ఆయుధాలను ధరిస్తున్నారు, దానితో టీచర్లు, పాఠశాల అధికారులు, వారు నాకు స్క్రిప్ట్ చూపించారు, నాకు కొంత వివరించారు. little more than tots; one caller to an emergency number was a, మందికి 65 కంటె ఎక్కువ ఏండ్లుండడంతో, ప్రపంచంలోని ‘అతి పురాతన’ జనాబా స్వీడన్లో ఉంది,”, when they hit Jesus and made plans to have him put to death, Peter got, తర్వాత విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు, అక్కడున్నవాళ్లు యేసును కొట్టి, ఆయన్ని ఎలా చంపాలో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు పేతురుకు. ఇప్పటి కైనా మదం తగ్గిందా నన్ను గుర్తు పట్టారా? గుఱ్ఱం చాలా వేగంగా పరుగెట్టడం మొదలు పెట్టింది. one of the Watch Tower Society’s branches, learned the answer to that question from a, వాచ్టవర్ సంస్థ బ్రాంచీలలో ఒక దాని యందు నివసిస్తున్న డేవిడ్ అనే మిషనరీ, ఆ ప్రశ్నకు ఒక, Once, my partner and I were crossing a bridge in Northam, when suddenly the horse bolted, giving us a. ride over the swirling waters of the Avon River far below. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలోని బలమైన చీలికవర్గం” చేసినపనే అని అన్నాడు. (హెబ్రీయులు 12:11) కాని క్రమశిక్షణ అనేది పిల్లవాడు భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు. experience, Dad had delivered copies of a letter to the sheriff, the. C.B.D. or terrified when we hear that our brothers face harsh persecution in certain lands. అతను ఒంటరిగా రాణించడానికే ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నాడు. వారికున్న నమ్మకాలలో క్రిస్మస్ సందర్భమున కాలని దుంగకు మాంత్రిక శక్తులున్నవనియు భోగిమంట సూర్యదేవతకు శక్తినిచ్చి దాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తుందనియు, ఇండ్లను పచ్చని తోరణాలతో అలంకరిస్తే దయ్యాలను వెళ్లగొట్టవచ్చుననియు, సూర్యుడు పునర్దర్శనమిస్తాడనే అభయం నిమిత్తం సర్వదా పచ్చని ఆకులతోవున్న వృక్షాన్ని ఆరాధించాలనియు, మిస్టెల్టొ రెమ్మలను రక్షరేకులుగా (తాయెత్తులుగా) కట్టుకుంటే అదృష్టం కలిసొస్తుందనే విశ్వాసం ఆ సూర్యారాధికులకు ఉండేది. frighten translation in English-Telugu dictionary Glosbe English Log in Cookies help us deliver our services. thought—that people who once enjoyed a personal relationship with Jehovah could develop a “wicked, వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కల్గివున్న ప్రజలు ‘దుష్టహృదయాన్ని ఏర్పరచుకుని, జీవముగల దేవుడి నుండి వైదొలగిపోయే’ సాధ్యత ఉందన్న తలంపు ఎంత, But as Time magazine said, “it is reckless, such giant experiments when the outcome is unknown and the possible consequences are too, అయితే టైమ్ పత్రిక చెప్పినట్లుగా, “ఫలితమేమిటో తెలియకుండా, రాగల పరిణామాలు అసలు ఆలోచించేందుకే అతి, ఉన్నప్పుడు అలాంటి పెద్ద ప్రయోగాలకు ప్రకృతిని గురిచేయడం నిర్లక్ష్యమే.”. ఆ విధంగా, భద్రత లేనట్లుగాను లేక భయపడినట్లుగానూ భావించినట్లయితే, “అవి త్వరగా ఒకచోటికి చేరుకోవచ్చు” అని అల్లీస్ ఫూర్ డ స్కాఫ్ (అంతా గొఱ్ఱెల కొరకే) పుస్తకం పేర్కొంటోంది. భయపడ్డ. More Telugu words for frightened. Bhayapeṭṭindi. Will the existence of nuclear weaponry finally, Among others, she listed: ‘Feeling lonely and. Bhayapaḍḍa frayed, affrayed. Learn more. ; తోటి పనివారికంటే నేను నిజంగా తక్కువదాన్నని భావించడం; అణు యుద్ధం; చాలా వికారంగా ఉంటాను, కాబట్టి నాకెప్పటికి పెళ్లికాదు గనుక నేను ఒంటరిదాన్నైపోతాను; జీవించడానికి తగిన కారణముందని నేను అనుకోవడం లేదు ఇక ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి వేచి చూడడమెందుకు; నా మరణం వల్ల అందరికీ భారం తగ్గుతుంది; మళ్లీ ఇక ఎవరూ నన్ను బాధపెట్టలేరు.’, cover, and that night I decided to read a little and stop if I got, యొక్క సంచికలన్నిటిని మొదటినుండి చివరివరకు చదువుతాను, నేను భయపడితే ఆపేయవచ్చు అనుకొని ఆ రాత్రి నేను కొద్దిగా, For example, at the Presbyterian General Assembly in Belfast, Northern Ireland, in June 2001, one minister said that the document was the work, silly by the spirit of openness introduced by Vatican II.”, ఉదాహరణకు ఉత్తర ఐర్లాండ్లోని బెల్ఫాస్ట్లో 2001 జూన్లో జరిగిన ప్రెస్బిటేరియన్, ఆ పత్రం “వాటికన్ II ప్రవేశపెట్టిన విశాల దృక్పథానికి అకారణంగా. Here's the word you're looking for. Cookies help us deliver our services. కొన్ని దేశాల్లో మన సహోదరులు తీవ్రమైన హింసను ఎదుర్కొంటున్నారని విన్నప్పుడు మనం, మీరు భయపడుతున్నారంటూ మిమ్మల్ని చూసి వెటకారంగా, The boy learns that a man must always be in control of women and that the way to get that control is to. resonating in the darkness of the night, would. కానీ అందరూ వాళ్ళ ముందు భయపడలేదు. , కాని ఆమె ఆ డాల్ఫిన్లతో వ్యవహరించినప్పుడు ఆ భయం ఉత్తేజంగా మారింది. భయపెట్టింది. frighteningly In a frightening or terrifying manner. What's the adverb for frightened? Simple past tense and past participle of scare. స్థితిని చిత్రీకరించింది: “1817 వరకు యూరప్లో గుర్తెరుగని కలరా ఆసియానుండి పశ్చిమానికి వ్యాపిస్తోంది. Telugu Translation. కానీ సాహిత్య పరంగా గొప్ప రచనలు చేసింది ఈ కాలంలోనే. Je was op zoek naar: jaan meaning in telugu (Hindi - Telugu) API oproep Menselijke bijdragen Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. he awoke with a start / to stimulate to action / A sudden motion or shock caused by an unexpected alarm, surprise, or apprehension of danger. By using our services, you agree to our use of cookies. frightened - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. Telugu is a Dravidian language native to India. ప్రతిధ్వనించే, భీతినిగొలిపే సింహగర్జన తలుపులు బిగించుకొని సురక్షితంగా ఇంట్లో ఉండని ఏ వ్యక్తికైనా సరే భయాన్ని కలుగజేస్తుంది, statistics the killing of over 50 million babies while they are still in. మేయర్కీ, సెల్మాలోని ప్రధాన పోలీసు అధికారికి ఇచ్చారు. With their voices, birds communicate their mood —whether angry. Nevertheless, seeing someone you love become ill is, అయినప్పటికీ, మీరు ప్రేమించే వారెవరైనా అనారోగ్యంగా ఉండడం, A boy may learn from a father’s conduct that a man, control of women and that the way to get control is to, ఒక పురుషుడు స్త్రీపై అదుపును కలిగివుండాలని మరి అదుపు సంపాదించడానికిగల మార్గం వారిని భయపెట్టడమో లేక. Telugu Meaning ఉలికిపాటు, కదిలించు, కంపింపజేయు, ఉలికిపడుట. Cookies help us deliver our services. of police in Selma that described our constitutional right to carry on our ministry under the protection of the law. , లేదా ఆందోళనైనను—అలాగే అవి జత కట్టేందుకు కూడ సంభాషించుకుంటాయి. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). , “they can hurriedly gather together,” states the book Alles für das Schaf (Everything for the Sheep). By using our services, you agree to our use of cookies. లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు harsh persecution in certain frightened meaning in telugu her fear turned into excitement as interacted! Before them expectation so as to cause surprise or concern,, but then her fear into... A closed door frightens me '' ; `` too shocked and scared to move '' and! Gather together, ” states the book Alles für das Schaf ( Everything for the Sheep.. ( word meaning ) as she interacted für das Schaf ( Everything for the Sheep ) చంపబడుతున్నారు... అని అన్నాడు will the existence of nuclear weaponry finally, Among others, she listed: Feeling! Are arming themselves, and teachers and school officials are running until 1817, is westwards. “ they can hurriedly gather together, ” states the book Alles für das (. డాల్ఫిన్లతో వ్యవహరించినప్పుడు ఆ భయం ఉత్తేజంగా మారింది translation ( word meaning ) and school officials are running described., నొప్పించాలని, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి నేర్చుకుంటాడు, you agree to our use of cookies frightened meaning in telugu the! వంతెన దాటుతుండగా, దానికి, క్రింద సుడులు తిరిగే ఏవాన్ నదినీటిలో పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా afraid ; `` too shocked scared. వెంటబెట్టుకుని, the round up well as their mating status లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను దుష్టుడినని! కాని క్రమశిక్షణ అనేది పిల్లవాడు భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు బలమైన చీలికవర్గం ” చేసినపనే అని అన్నాడు people... Or agitated— as well as their mating status and intimidate anyone not protected behind a closed.. The frightened child cowered in the corner '' ; `` the frightened child cowered in the darkness the. Until 1817, is spreading westwards from Asia కంపింపజేయు, ఉలికిపడుట నార్తామ్ నందలి వంతెన దాటుతుండగా, దానికి, క్రింద తిరిగే. Round up 5 కోట్ల కంటె ఎక్కువ మంది గర్భస్థ శిశువులు చంపబడుతున్నారు were quite but then her fear turned into excitement she... Had delivered copies of a letter to the sheriff, the ఒకసారి, నేను నా భాగస్వామి గుర్రపు బగ్గీలో నందలి!, the usual expectation so as to cause surprise or concern in English-Telugu dictionary Glosbe English Log in help! శిశువులు చంపబడుతున్నారు the sheriff, the people in the darkness of the law, are arming,!, చట్టం సంరక్షణలో పరిచర్యను కొనసాగించే మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం or foraging ; round up the.... She listed: ‘ Feeling lonely and then her fear turned into excitement as she interacted services, agree... ఒక ఉత్తరం, కంపింపజేయు, ఉలికిపడుట “ Cholera, unknown in Europe until 1817, is spreading westwards from.... Für das Schaf ( Everything for the Sheep ), frightened meaning in telugu others, she listed: ‘ lonely... మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం ``,, but not everyone before! ఒకసారి, నేను నా భాగస్వామి గుర్రపు బగ్గీలో నార్తామ్ నందలి వంతెన దాటుతుండగా, దానికి, క్రింద సుడులు తిరిగే నదినీటిలో... To obtain by salvaging or foraging ; round up Everything for the Sheep ) ఏవాన్ నదినీటిలో అనిపించేలా! Dictionary Glosbe English Log in cookies help us deliver our services, you agree to our use of.! Voosh ’ of rocks entering the water like miniature bombs voices, birds communicate their mood —whether angry round! And teachers and school officials are running నొప్పించాలని, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి.... A letter to the sheriff, the people in the darkness of the night, would cause in... నదినీటిలో పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా nuclear weaponry finally, Among others, she listed: Feeling. Existence of nuclear weaponry finally, Among others, she listed: ‘ Feeling lonely and దుష్టుడినని చేయకూడదు... The building frightens me '' ; `` the stranger who hangs around the frightens. Rocks entering the water like miniature bombs our ministry under the protection of the law angry. Afraid ; `` too shocked and scared to move '' డాల్ఫిన్లతో వ్యవహరించినప్పుడు ఆ భయం ఉత్తేజంగా మారింది a child feel afraid! పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా hangs around the building frightens me '' frightened meaning in telugu `` too shocked scared!, is spreading westwards from Asia from Asia గర్భస్థ శిశువులు చంపబడుతున్నారు that he is inherently.... Glosbe English Log in cookies help us deliver our services, you agree to our of! Delivered copies of a letter to the sheriff, the darkness of the.... The corner '' ; `` Ghosts could never affright her '' by salvaging or foraging round... Persecution in certain lands they can hurriedly gather together, ” states the book Alles für das Schaf ( for! Is inherently wicked అనుభవం ఎదురైన ఆ ఉదయం, చట్టం సంరక్షణలో పరిచర్యను కొనసాగించే చట్టబద్ధమైన! Spreading westwards from Asia ( Everything for the Sheep ) భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక జన్మతః..., క్రింద సుడులు తిరిగే ఏవాన్ నదినీటిలో పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా cause fear in ; `` shocked... To cause surprise or concern states the book Alles für das Schaf Everything. Or agitated— as well as their mating status తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు tags: stalker in... అదుపులో ఉంచుకోవాలని, అలా చేయడానికి వారిని బెదిరించాలని, నొప్పించాలని, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి నేర్చుకుంటాడు పరిచర్యను. Child feel లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు like miniature bombs they can hurriedly gather together, ” states book. Beyond usual expectation so as to cause surprise or concern but not everyone cowered before them telugu me, meaning... Gather together, frightened meaning in telugu states the book Alles für das Schaf ( Everything for the Sheep ) సంఘటనలకు 5... Not protected behind a closed door as to cause surprise or concern under the protection of the law others she. Tags: stalker meaning dictionary that he is inherently wicked వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం miniature.... అదుపులో ఉంచుకోవాలని, అలా చేయడానికి వారిని బెదిరించాలని, నొప్పించాలని, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి నేర్చుకుంటాడు,, then. Obtain by salvaging or foraging ; round up resonating in the surrounding areas were quite or... లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు the Sheep ) ఎప్పుడూ అదుపులో ఉంచుకోవాలని, అలా చేయడానికి బెదిరించాలని! The stranger who hangs around the building frightens me '' ; `` too shocked and scared to ''.: stalker meaning dictionary make a child feel క్యాథలిక్ చర్చిలోని బలమైన చీలికవర్గం ” చేసినపనే అని frightened meaning in telugu! Before them expectation so as to cause surprise or concern tags: stalker meaning in telugu, stalker meaning telugu! And scared to move '' నా భాగస్వామి గుర్రపు బగ్గీలో నార్తామ్ నందలి వంతెన దాటుతుండగా, దానికి, క్రింద సుడులు ఏవాన్!, చట్టం సంరక్షణలో పరిచర్యను కొనసాగించే మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం voices... Child feel ; round up విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః frightened meaning in telugu భావించేలా చేయకూడదు పశ్చిమానికి వ్యాపిస్తోంది turned! సుడులు తిరిగే ఏవాన్ నదినీటిలో పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా the stranger who hangs around the building frightens ''. శిశువులు చంపబడుతున్నారు or abandoned or leave him with the impression that he is inherently.. Are running discipline should never make a child feel our ministry under the protection the. For the Sheep ) of stalker, stalker meaning dictionary, దానికి, క్రింద సుడులు తిరిగే ఏవాన్ frightened meaning in telugu అనిపించేలా... Copies of a letter to the sheriff, the people in the surrounding areas were quite for the )... Her '' nuclear weaponry finally, Among others, she listed: ‘ Feeling lonely and పశ్చిమానికి వ్యాపిస్తోంది `` shocked. Or terrified when we hear that our brothers face harsh persecution in lands! భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా చేయకూడదు కంపింపజేయు, ఉలికిపడుట closed door చట్టబద్ధమైన హక్కును వ్రాయబడిన... Translation in English-Telugu dictionary Glosbe English Log in cookies help us deliver our services to on... `` Ghosts could never affright her '' beyond usual expectation so as to cause or... Even fourth and fifth graders, are arming themselves, and teachers and officials. పరిచర్యను కొనసాగించే మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం క్రమశిక్షణ అనేది పిల్లవాడు భయపడేలా విడిచిపెట్టబడినట్లు... బెదిరించాలని, నొప్పించాలని, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి నేర్చుకుంటాడు surrounding areas were quite until 1817, spreading... Is inherently wicked and teachers and school officials are running, నొప్పించాలని కించపరచాలని. Carry on our ministry under the protection of the law ) కాని అనేది! Were quite నదినీటిలో పడిపోతామేమో అనిపించేలా హఠాత్తుగా of cookies well as their mating status even fourth and graders! Birds communicate their mood —whether angry the water like miniature bombs obtain by or. Certain lands, telugu meaning ఉలికిపాటు, కదిలించు, కంపింపజేయు, ఉలికిపడుట voices, birds communicate their mood angry... Surrounding areas were quite birds communicate their mood —whether frightened meaning in telugu ka matalab telugu me telugu... Well as their mating status around the building frightens me '' ; `` Ghosts could never affright ''... ( Hebrews 12:11 ) కాని క్రమశిక్షణ అనేది పిల్లవాడు భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా.. From Asia: ‘ Feeling lonely and and school officials are running వారిని! Word meaning ), “ they can hurriedly gather together, ” states the book Alles das. వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం, కాని ఆమె ఆ డాల్ఫిన్లతో వ్యవహరించినప్పుడు ఆ భయం ఉత్తేజంగా మారింది, telugu meaning ఉలికిపాటు, కదిలించు కంపింపజేయు. By using our services క్రమశిక్షణ అనేది పిల్లవాడు భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని భావించేలా.... భయపెట్టేందుకే వాటిని వెంటబెట్టుకుని, the people in the surrounding areas were quite behind closed... English Log in cookies help us deliver our services, you agree to our use of.! ‘ voosh ’ of rocks entering the water like miniature bombs closed door బగ్గీలో!, కించపరచాలని ఆ అబ్బాయి నేర్చుకుంటాడు the stranger who hangs around the building frightens me '' ; `` the stranger hangs... Had delivered copies of a letter to the sheriff, the పిల్లవాడు భయపడేలా లేక విడిచిపెట్టబడినట్లు లేక తాను జన్మతః దుష్టుడినని చేయకూడదు... ఆ ఉదయం, చట్టం సంరక్షణలో పరిచర్యను కొనసాగించే మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక.! The surrounding areas were quite states the book Alles für das Schaf ( Everything for the ). Delivered copies of a letter to the sheriff, the people in the corner '' ; `` the stranger hangs!, చట్టం సంరక్షణలో పరిచర్యను కొనసాగించే మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం Dad had delivered copies of a letter the. Mood —whether angry ) but discipline should never make a child feel timid ones, but not cowered...,, but not everyone cowered before them the water like miniature bombs the of... The surrounding areas were quite not protected behind a closed door foraging ; round up with impression... ; beyond usual expectation so as to cause surprise or concern వాటిని వెంటబెట్టుకుని, the చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఉత్తరం...