Quy tắc ứng xử

I. QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CHỦ XE TRÊN HỆ THỐNG LOGIVAN

Mọi hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử, LOGIVAN sẽ có biện pháp chế tài và xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thái độ, hành vi trong giao tiếp

1.1. Không cố ý báo giá sai lệch bất hợp lý so với giá thực tế.

1.2. Không cư xử thô lỗ, cộc cằn, xúc phạm, đe dọa, khiêu khích quấy rối với Chủ Hàng, nhân viên LOGIVAN hoặc những người có liên quan.

1.3. Không gợi ý nhận thêm tiền bồi dưỡng bất hợp lý từ Chủ Hàng.

1.4. Không đánh nhau/ gây gổ lớn tiếng với người khác ngay trước mặt Chủ Hàng hoặc ở nơi công cộng.

1.5. Không xuyên tạc, truyền bá, phát tán các thông tin sai sự thật hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của LOGIVAN.

1.6. Không ngăn cản hoặc gây khó khăn cho Chủ Xe khác trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

1.7. Không lái xe nguy hiểm, vi phạm quy định về an toàn giao thông.

2. Thái độ, hành vi khi vận hành đơn hàng

2.1. Không đến trễ so với giờ thỏa thuận mà không có lý do hợp lý.

2.2. Không tự ý thay đổi lịch trình vận hành đơn hàng mà không có lý do hợp lý hoặc không thông báo trước với Chủ Hàng.

2.3. Không tự ý yêu cầu Chủ Hàng hủy đơn mà không có lý do hợp lý.

2.4. Không tự ý ghép hàng khác khi chưa đạt được sự đồng thuận với Chủ Hàng và/ hoặc LOGIVAN.

2.5. Không nhờ chủ xe khác, sử dụng xe khác để vận chuyển đơn hàng khi chưa đạt được sự đồng thuận với Chủ Hàng và/ hoặc LOGIVAN.

2.6. Không môi giới, chuyển đơn hàng cho tài xế khác.

2.7. Không giữ hàng của Chủ Hàng quá lâu mà không có sự thỏa thuận trước.

2.8. Không tự ý tăng giá cước, kê khai thêm chi phí phát sinh không hợp lý.

3. Hành vi đặc biệt nghiêm cấm

3.1. Lợi dụng chương trình khuyến mãi hợp tác với Chủ Hàng tạo đơn hàng ảo để hưởng chênh lệch.

3.2. Giả mạo thông tin của người khác để đăng ký tài khoản trên LOGIVAN nhằm mục đích bất chính.

3.3. Làm giả giấy tờ để đăng ký tài khoản trên LOGIVAN. Đăng ký nhiều tài khoản nhằm mục đích trục lợi.

3.4. Sử dụng ứng dụng “LOGIVAN Chủ Hàng” để tạo đơn hàng ảo mà không có nhu cầu vận hành thực tế.

3.5. Sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng khác để can thiệp vào hệ thống LOGIVAN nhằm lấy cắp, phá hủy thông tin, thay đổi, tác động đến giá cước của chuyến hàng.

3.6. Có hành vi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến thể chất và tinh thần (gạ gẫm, quấy rối, thô tục, bạo lực) của nhân viên LOGIVAN, Chủ Hàng hoặc những người có liên quan.

3.7. Lái xe nguy hiểm gây tai nạn nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại về hàng hóa, tài sản, con người.

3.8. Cho người khác sử dụng tài khoản LOGIVAN hoặc tự ý sử dụng tài khoản của người khác gây ảnh hưởng xấu đến Chủ Hàng và LOGIVAN.

3.9. Có hành vi vi phạm Pháp Luật nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác.

3.10. Có tranh chấp liên quan đến cơ quan quản lý Nhà nước như: tranh chấp xe, bị Chủ Hàng kiện cáo lên cơ quan nhà nước,...

II. QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CHỦ HÀNG TRÊN HỆ THỐNG LOGIVAN

Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và sự minh bạch cho tất cả người dùng khi tham gia vào hệ thống, LOGIVAN khuyến nghị người dùng về những hành vi nên & không nên thực hiện sau đây:

1. Thái độ, hành vi trong giao tiếp

1.1. Không tạo đơn hàng không có thực.

1.2. Không cư xử thô lỗ, cộc cằn, xúc phạm, đe dọa, khiêu khích quấy rối với Chủ Xe, nhân viên LOGIVAN hoặc những người có liên quan.

1.3. Không gợi ý giảm giá cước bất hợp lý với tài xế.

1.4. Không được gây áp lực đối với các bên Chủ xe/ Tài xế/ Kho bãi để thực hiện việc bốc dỡ hàng khi chưa có thỏa thuận trước.

1.5. Không xuyên tạc, truyền bá, phát tán các thông tin sai sự thật hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của LOGIVAN.

2. Thái độ, hành vi khi vận hành đơn hàng

2.1. Không giao hàng trễ so với giờ thỏa thuận mà không có lý do hợp lý.

2.2. Không hủy đơn hàng mà không có lý do hợp lý.

2.3. Không để xảy ra tình trạng Chủ Xe đến nơi bốc hàng nhưng hàng hóa chưa sẵn sàng.

2.4. Không chuyển thông tin tài xế cho người khác khi chưa có sự đồng ý của các bên liên quan.

2.5. Nên lưu ý kiểm tra các thông tin loại xe, tải trọng, cự ly, đặc tính hàng hóa.... chính xác trước khi tiến hành đăng đơn hàng.

2.6. Nên thông báo trước cho phía Chủ Xe khi có sự thay đổi về thông tin đơn hàng.

2.7. Nên lưu ý kiểm tra, đối chiếu thông tin xe và tài xế trước khi cho phép bốc hàng.

3. Liên quan đến thanh toán

3.1. Không làm chậm/ cố tình không thanh toán.

3.2. Không cố tình trì hoãn, bất hợp tác trong việc thanh toán.

3.3. Không trốn tránh nghĩa vụ thanh toán.

3.4. Không cố tình thực hiện sai thỏa thuận hoặc các điều khoản thanh toán đã cam kết.

3.5. Không lợi dụng kẻ hỡ, lỗ hổng trong hợp đồng/ cam kết/ chính sách thanh toán của LOGIVAN để trục lợi.

3.6. Nên lưu ý kiểm tra lại thông tin thanh toán chuyển khoản đúng với thông tin như LOVIGAN đã cung cấp và hướng dẫn.

3.7. Nên giữ lại biên lai sau khi chuyển khoản.

4. Các hành vi đặc biệt nghiêm cấm

4.1. Lợi dụng chương trình khuyến mãi hợp tác với Chủ xe tạo đơn hàng ảo để hưởng chênh lệch.

4.2. Giả mạo thông tin của người khác để đăng ký tài khoản trên LOGIVAN nhằm mục đích bất chính.

4.3. Làm giả giấy tờ để đăng ký tài khoản trên LOGIVAN. Đăng ký nhiều tài khoản nhằm mục đích trục lợi.

4.4. Sử dụng ứng dụng “LOGIVAN Chủ Xe” để tạo báo giá ảo mà không có khả năng vận hành thực tế.

4.5. Sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng khác để can thiệp vào hệ thống LOGIVAN nhằm lấy cắp, phá hủy thông tin, thay đổi, tác động đến giá cước của chuyến hàng.

4.6. Có hành vi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến thể chất và tinh thần (gạ gẫm, quấy rối, thô tục, bạo lực) của nhân viên LOGIVAN, Chủ Hàng hoặc những người có liên quan.

4.7. Nhờ vận chuyển những chất cấm, không rõ nguồn gốc.

4.8. Cho người khác sử dụng tài khoản LOGIVAN hoặc tự ý sử dụng tài khoản của người khác gây ảnh hưởng xấu đến Chủ Hàng và LOGIVAN.

4.9. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

4.10. Có tranh chấp liên quan đến cơ quan quản lý Nhà nước, như: tranh chấp xe, bị Chủ Hàng kiện cáo lên cơ quan nhà nước.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHẾ TÀI ĐỐI VỚI NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN LOGIVAN

Mọi hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của Chủ Xe, LOGIVAN sẽ toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự việc để áp dụng các biện pháp chế tài tương ứng.

Ngoài những chế tài của LOGIVAN, chủ xe và chủ hàng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có.

Chế tài đối với Chủ Xe

Vi phạm của Chủ XeMức độ vi phạm (căn cứ theo số lần vi phạm và phạm vi ảnh hưởng)
Mức độ 1Mức độ 2
1Hành vi đặc biệt nghiêm cấmDừng hợp tác vận tải tạm thời, đền bù các chi phí phát sinh nếu cóDừng hợp tác vận tải vĩnh viễn, đền bù các chi phí phát sinh nếu có
2Thái độ, hành vi khi vận hành đơn hàngCảnh cáo và hạn chế hợp tác vận tải, đền bù các chi phí phát sinh nếu cóDừng hợp tác vận tải tạm thời hoặc vĩnh viễn, đền bù các chi phí phát sinh nếu có
3Thái độ, hành vi trong giao tiếpCảnh cáo và hạn chế hợp tác vận tảiDừng hợp tác vận tải tạm thời hoặc vĩnh viễn

 

Chế tài đối với Chủ Hàng

Vi phạm của Chủ XeMức độ vi phạm (căn cứ theo số lần vi phạm và thiệt hại đo lường được)
Mức độ 1Mức độ 2
1Liên quan đến thanh toánDừng hợp tác vận tải tạm thời, chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh nếu cóDừng hợp tác vận tải vĩnh viễn, chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh nếu có
2Thái độ, hành vi khi vận hành đơn hàngCảnh cáo và hạn chế các đặc quyền thanh toán, chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh nếu cóDừng các đặc quyền thanh toán tạm thời hoặc vĩnh viễn, chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh nếu có
3Thái độ, hành vi trong giao tiếpCảnh cáo và hạn chế các đặc quyền thanh toánDừng các đặc quyền thanh toán tạm thời