Tin tức thị trường vận tải

Phương Án Mới Nhằm Giải Phóng Container Tồn Đọng Tại Các Cảng

Cục Hàng Hải Việt Nam đã gửi văn bản đến các hiệp hội, doanh nghiệp và các hãng tài về phương án miễn giảm dịch vụ lưu container cho các chủ hàng. Đây là một trong những phương án nhằm giải phóng container tồn động tại các cảng.

Phương án giải phóng container tồn đọng tại các cảng

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, hiện nay các bãi cảng biển đang lưu giữ hơn 24,000 container phế liệu. Trong đó, có gần 7,000 container phế liệu nằm tại cảng Hải Phòng.

Ngoài những container vẫn trong thời hạn được lưu bãi, vẫn còn hơn 3000 container quá hạn lưu giữ 90 ngày  chưa được chủ hàng đến nhận, làm mất khá nhiều không gian của cảng biển và các cơ quan chức năng không thể quản lý, đảm bảo được tình trang của hàng hóa.

Với những vấn đề được nêu ra, Cục Hàng hải Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tích cực hợp tác với các đại lý, hãng tàu, doanh nghiệp cảng biển, cùng nhau ra kiểm tra và phân loại các container thuộc diện miễn, giảm phí lưu giữ để giải phóng các lô hàng tại cảng trên cả nước trong tháng 3/2019.

Để tra cứu, các doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin cơ bản, như: tên hàng, số container, số seal, ngày vận đơn, ngày nhập cảng, địa điểm và thời gian lưu bãi, v.v…

Đẩy mạnh phối hợp giữa các bên liên quan

Bên cạnh đó, các các hiệp hội ngành hàng cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến các hội viên về chủ trương miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các chủ hàng và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đề xuất miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi.

Các hãng tàu, đại lý hãng tàu và doanh nghiệp cảng biển cũng tích cực thực hiện việc rà soát, thống kê, phân loại hàng hóa container phế liệu hiện đang tồn đọng tại cảng biển để phối hợp chặt chẽ với chủ hàng sớm có phương án miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng

Mọi hoạt động cũng như kết quả của phương án miễn, giảm giá dịch vụ lưu container tại cảng biển cần báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 15/3/2019, thông qua địa chỉ hòm thư điện tử: dichvuvantai@vinamarine.gov.vn)./.

Thông tin liên hệ

LOGIVAN

Hotline: 0333 13 16 18

Email: hotro@logivan.com

Website: www.logivan.com

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:
0