Ms. Đỗ Phương Thảo, Giám Đốc Công ty Thảo Nguyên – Top 3 Doanh Nghiệp Xuất khẩu Điều, Top 500 Doanh nghiệp lớn ở Việt Nam

“LOGIVAN rất dễ sử dụng và tìm được xe tải nhanh hơn nhiều so với việc gọi cho các bên vận tải.”