Ms. Bùi Trúc Quỳnh, Giám Đốc Công ty cố phần nông nghiệp HP

“Sử dụng Logivan giúp cho khâu vận tải của chúng tôi linh hoạt nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ.”