Giải Quyết Tranh Chấp

Giải quyết tranh chấp

www.logivan.com là website cho phép đăng tin miễn phí nên người đăng tin (Cả người sử dụng và cung cấp dịch vụ) chịu trách nhiệm với pháp luật về nội dung đã đăng. Logivan chịu trách nhiệm xác minh tài khoản đăng ký hợp lệ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên www.logivan.com sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Logivan chỉ đứng vai trò là bên thứ 3 tiếp nhận thông tin khiếu nại và cung cấp các thông tin liên quan. Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

  • Bước 1: Thành viên là Chủ hàng (người sử dụng dịch vụ vận tải) khiếu nại về dịch vụ của Chủ xe (người cung cấp dịch vụ vận tải) qua email:
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của logivan.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Logivan sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Chủ hàng để giải quyết tranh
    chấp đó.
  • Bước 3: logivan.com sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để Chủ xe và chủ hàng tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp.
  • Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của logivan.com thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật