Điều khoản sử dụng Logivan Chủ hàng

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - LOGIVAN CHỦ HÀNG

I. Giới thiệu chung

1. Giới thiệu 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬN TẢI LGV là một công ty thành viên của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGIVAN VIỆT NAM được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh số 0313906674 (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “LGV” hoặc “Bên Cung Cấp Dịch Vụ”).

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải 4.0 dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết nối trực tiếp Bên Sử Dụng Dịch Vụ và mạng lưới xe tải rỗng chiều về trên toàn quốc.

LGV được cấp quyền sử dụng các sản phẩm công nghệ vận tải là Ứng Dụng LOGIVAN Chủ hàng trên nền tảng Ứng Dụng Di Động (sau đây gọi là “Ứng Dụng”) và trang web www.LOGIVAN.com (sau đây gọi là “Website”). Chúng tôi mang đến giải pháp công nghệ giúp cá nhân, doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý xe tải trực tuyến. Đồng thời, giúp tài xế xe tải tăng thêm thu nhập lên đến 30%.

Vui lòng đọc k Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ LOGINOW (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn là Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc và hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng và các Đơn Hàng (như định nghĩa dưới) sẽ tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý như một Hợp Đồng (“Thỏa Thuận”) giữa Bên Sử Dụng Dịch Vụ và LGV. Thỏa thuận áp dụng cho việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ thực hiện và sử dụng Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng được cung cấp bởi LGV. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. 

2. Định nghĩa các thuật ngữ

Bên Cung cấp Dịch Vụ” là LGV một công ty thành viên của LOGIVAN, có thông tin được nêu tại phần đầu Điều Khoản Sử Dụng này;

 “Bên Sử Dụng Dịch Vụ” là thương nhân, tổ chức, cá nhân và/hoặc có thể là chủ sở hữu của Hàng Hóa và/ hoặc người đại diện đăng tin hộ có nhu cầu vận chuyển Hàng Hóa sử dụng Ứng Dụng/Website để đăng tin. Công ty và/hoặc Người đặt hàng liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật với Bên Cung cấp Dịch vụ theo Thỏa Thuận này; 

 “Chủ xe” là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng Ứng Dụng/Website LOGIVAN để kết nối với Bên Sử Dụng Dịch Vụ; được xem các thông tin đơn hàng, có khả năng thực hiện các yêu cầu vận chuyển cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ, có thể sở hữu phương tiện vận tải hoặc người đại diện thực hiện.

“Thành viên” là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng/Website LOGIVAN, bao gồm cả Chủ hàng (người sử dụng dịch vụ vận tải) và Chủ xe (người cung cấp dịch vụ vận tải)

“Đơn Hàng” là thông tin vận chuyển Hàng Hóa được đăng tải lên ứng Dụng/website LOGIVAN bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói.

“Báo Giá” là giá cước vận chuyển Hàng Hóa đã hoặc chưa bao gồm các phí dịch vụ khác ngoài vận tải, ví dụ như: bốc xếp Hàng Hóa tùy theo yêu cầu ghi trong Đơn Hàng. Giá này được báo từ Chủ xe hoặc từ LGV tùy trường hợp.

“Thông báo” là các thông báo trên Ứng Dụng/Website liên quan đến sử Dụng Hệ thống, các hoạt động giao dịch thông tin giữa 2 bên Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe (nếu có) và các thông tin giới thiệu, quảng bá về LGV.

Sàn Vận Chuyển” là việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe tự kết nối thông qua Hệ Thống Ứng Dụng của Bên Cung Cấp Dịch Vụ, miễn phí sử dụng Hệ Thống Ứng Dụng, không phải thanh toán phí Dịch Vụ cho Bên Cung Cấp Ứng Dụng. 

Dịch Vụ LOGINOW” là dịch vụ vận tải Hàng Hóa được cung cấp bởi Bên Cung cấp Dịch vụ và các đối tác ủy nhiệm thông qua Hệ thống Ứng Dụng và Hotline, thể hiện trên Hệ thống  dưới logo , bao gồm việc vận chuyển và giao nhận Hàng Hóa, bảo quản Hàng Hóa trong suốt quá trình vận chuyển và các dịch vụ khác kèm theo như bốc, xếp dỡ Hàng Hóa;

Hàng Hóa” có nghĩa là các sản phẩm, tài sản hoặc các đối tượng khác được phép vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam mà Bên Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Bên Cung cấp Dịch vụ cung cấp dịch vụ vận chuyển theo từng Đơn Hàng;

 “Hệ thống” có nghĩa là hệ thống kết nối vận tải Hàng Hóa trên cơ sở ứng Dụng công nghệ phần mềm và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng kèm theo, được đặt tên là Logivan - Ứng Dụng Chủ hàng; 

 “Hotline” có nghĩa là đường dây nóng bán hàng và hỗ trợ người dùng của Bên Cung cấp Dịch vụ: 0333-13-16-18.

Để có thể sử dụng Ứng Dụng/Website để kết nối với nhau, trước hết các thành viên đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng và cung cấp các thông tin có liên quan. Sau khi thông tin đã được LGV xác thực, thành viên được coi là Bên Sử Dụng Dịch Vụ và được cấp quyền sử dụng các dịch vụ trên Ứng Dụng/Website.

Nội dung Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ khi tham gia vào Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ trên nền tảng Ứng Dụng/Website đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng này.

II. Dịch Vụ

Đối tượng chung: Tất cả các Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã có tài khoản được xác thực trên Ứng Dụng và chưa vi phạm bất cứ quy định nào trong quá trình đăng đơn và vận chuyển Hàng Hóa qua Ứng Dụng.

 1. Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển

Thông qua Hệ thống Ứng Dụng, Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tạo các Đơn Hàng phù hợp theo yêu cầu của mình, bao gồm các thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói. Sau khi nhận đầy đủ thông tin về Đơn Hàng, Chủ Xe sẽ Báo Giá cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ đối với việc thực hiện Dịch Vụ. Bên Sử Dụng Dịch vụ sẽ chấp thuận Báo Giá của Chủ Xe qua Hệ thống và/hoặc Hotline để tạo thành một giao dịch.  

Giá dịch vụ và các quyền và nghĩa vụ khác do Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ Xe tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm, ngoại trừ các Điều Khoản liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng/Hệ thống sẽ chịu sự chi phối, quản lý của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. 

Để tránh hiểu nhầm, Sàn Vận Chuyển và các dịch vụ trên Hệ thống mà không phải Dịch Vụ LOGINOW sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện dịch vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Trong đó, các Chủ Xe bao gồm nhà xe, lái xe đăng ký tài khoản trên Hệ thống sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ và các trách nhiệm liên quan khác cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ.

 1. Gói Dịch Vụ Chuyển Hàng 5 Sao – LOGINOW

2.1 Phạm vi dịch vụ và cách thức sử dụng LOGINOW

Thông qua Hệ thống Ứng Dụng, và/hoặc Hotline, Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tạo các Đơn Hàng phù hợp theo yêu cầu của mình, bao gồm các thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói. Các Đơn Hàng là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này.

Sau khi nhận đầy đủ thông tin về Đơn Hàng, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ Báo Giá cho Bên Sử Dụng Dịch vụ đối với việc thực hiện Dịch Vụ (“Báo Giá LOGINOW”). Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ chấp thuận Báo Giá LOGINOW qua Hệ thống và/hoặc Hotline. Chấp thuận Báo Giá LOGINOW của Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ cấu thành một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này.

2.2. Điều kiện đối với Bên Sử Dụng Dịch Vụ 

Đăng tải Đơn Hàng thật trên Ứng Dụng (nguyên xe hoặc ghép hàng) thì mới sử Dụng được gói dịch vụ LOGINOW. Trong trường hợp Bên Cung Cấp Dịch Vụ phát hiện Đơn Hàng đăng tải là Đơn Hàng ảo, tài khoản của Bên Sử Dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng sẽ bị khóa vĩnh viễn và sẽ bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với Bên Cung Cấp Dịch Vụ và/hoặc Chủ xe theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về loại, kích cỡ, thông số k thuật và/hoặc bất kỳ đặc điểm cụ thể của Hàng Hóa được vận chuyển trong Đơn Hàng. Hàng Hóa vận chuyển không thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh, cấm vận chuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2.3. Điều kiện khác

Đơn Hàng sử dụng gói dịch vụ LOGINOW chỉ được phép áp dụng một trong các chương trình khuyến mãi trong cùng thời điểm (nếu có).

Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ cập nhật đến Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe trong trường hợp có những thay đổi đối với gói dịch vụ LOGINOW.

     2.4. Giao và nhận Hàng Hóa

Tại địa điểm giao và nhận hàng, Bên Sử Dụng Dịch Vụ có trách nhiệm thực hiện việc bốc xếp Hàng Hóa lên xuống phương tiện vận tải. Trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch Vụ không sắp xếp được việc bốc dỡ Hàng Hóa, Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần báo trước ít nhất một (01) ngày cho Bên Cung cấp Dịch Vụ để Bên Cung cấp Dịch Vụ chấp thuận thực hiện, và chi phí bốc xếp được tính vào Khoản Chi Hộ theo Điểm 4.2 Mục IX của Điều Khoản Sử Dụng này.

 Hai Bên sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ Hàng Hóa về loại Hàng Hóa, số lượng Hàng Hóa và quy cách đóng gói và lập biên bản ghi nhận hiện trạng Hàng Hóa được bàn giao (“Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa”). 

III. Quy trình giao dịch

A. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỰ THAO TÁC THÔNG QUA ỨNG DỤNG 

1. Hướng dẫn tải và đăng ký ứng Dụng

Bên Sử Dụng Dịch Vụ tải Ứng Dụng trên CH Play đối với hệ Điều hành Android và Appstore đối với hệ Điều hành IOS.

Hoặc nhấp vào link:

Android:logo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LOGIVAN.shipper

IOS:logo https://apps.apple.com/us/app/LOGIVAN-chủ-hàng/id1386678770

Bước 1: Nhập số điện thoại đăng ký tài khoản vào ô trống và nhấn "Tiếp tục".

Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ gửi tin nhắn có mã xác nhận về số điện thoại bạn đã đăng ký. Bạn nhập mã xác nhận vào ô trống sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Nếu không nhận được mã xác nhận, bạn có thể nhấn vào “Gửi mã mới” hoặc “Tôi không nhận được mã” để Bên Cung Cấp Dịch Vụ gửi lại mã xác nhận.

Bước 2: Nhập họ tên theo Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân

Sau đó nhấn “Tiếp theo”.

Bước 3: Nhấn "Tạo Đơn Hàng" để kết thúc quá trình đăng ký.

2. Hướng dẫn tạo Đơn Hàng:

Bước 1: Tạo Đơn Hàng

a. Yêu cầu Đơn Hàng

Sau khi nhấn "Tạo Đơn Hàng" sẽ được đưa tới giao diện Đơn Hàng, tại đây Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần nhập các thông tin cần thiết về Hàng Hóa:

 • Điểm bốc hàng: Nhập chính xác địa điểm bốc hàng.
 • Điểm dỡ hàng: Nhập chính xác địa điểm dỡ hàng.
 • Ngày bốc hàng và thời gian dỡ hàng: Nhập chính xác ngày, giờ bốc hàng.
 • Loại hàng: Nhập loại Hàng Hóa cần vận chuyển.
 • Thêm hình ảnh: Nhấn “Thêm hình ảnh” để đăng tải hình ảnh Hàng Hóa (nếu có).

Nhấn "Tiếp theo" để sang phần yêu cầu về xe.

b. Yêu cầu về xe

Tại giao diện yêu cầu về xe Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần nhập chính xác thông tin về Hàng Hóa và xe theo nhu cầu:

 • Khối lượng hàng: nhập khối lượng Hàng Hóa, lưu ý đơn vị tấn.
 • Kích thước hàng: nhập kích thước Hàng Hóa theo thứ tự: dài, rộng, cao.
 • Chọn loại xe: chọn loại xe và số lượng theo nhu cầu.

Kiểm tra lại thông tin Hàng Hóa, yêu cầu về xe trên Đơn Hàng sau đó nhấn tạo Đơn Hàng.

Đây là giao diện Đơn Hàng hoàn tất:

Bước 2:  Chọn loại dịch vụ mong muốn .thong-bao

2a: Chọn dịch vụ Sàn vận chuyển để làm việc trực tiếp với tài xế 

 • Hệ thống sẽ gửi thông tin báo giá của tài xế ở mục Thông báo
 • Nhấn vào Thông báo để chuyển đến giao diện chấp nhận Báo Giá.
 • Chọn vào danh sách Báo Giá để xem tất cả giá cước mà tài xế muốn thỏa thuận.

 

 • Nếu bạn đồng ý với giá nào thì nhấn vào tài xế đó.
 • Thông tin Đơn Hàng, tài xế Báo Giá, năng lực vận tải sẽ được hiện lên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ có thể chọn Báo Giá hoặc bỏ chọn.
 • Nhấn Chấp nhận Báo Giá để chốt Đơn Hàng với (những) tài xế đó.
 • Nhấn Đồng ý nếu bạn xác nhận Báo Giá, nhấn Hủy để thao tác lại.

 

2.b Chọn dịch vụ LOGINOW

 • Chọn giá vận chuyển của LOGIVAN (đã bao gồm VAT) 
 • Xác nhận và thanh toán qua hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán qua Ngân Lượng

Bước 3: Tài xế nhận hàng

 • Sau khi tài xế nhận hàng bạn sẽ nhận được Thông báo. Nhấn vào Thông báo để xem thông tin chi tiết.

đã lấy hàng

(Lưu ý: Đối với Đơn Hàng cần nhiều xe, mỗi xe thực hiện sẽ gửi một Thông báo riêng).

Bước 4: Tài xế giao hàng

 • Sau khi tài xế giao hàng thành công bạn sẽ nhận được Thông báo. Nhấn vào Thông báo để xem thông tin chi tiết.

đã giao hàng

Bước 5: Đánh giá tài xế

 • Bạn có thể nhấn vào Thông báo “Đánh giá chuyến hàng” để đánh giá về tài xế trên Hệ thống Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

đánh giá chuyến hàng

B. NHÂN VIÊN BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

 1. Bên Sử Dụng Dịch Vụ

Quy trình thực hiện theo mô tả như sau:

1.1. Tiếp nhận Đơn Hàng:

Bên Cung Cấp Dịch Vụ tiếp nhận hỗ trợ Đơn Hàng qua các kênh:

- Hotline: 0333-13-16-18

- Fanpage: https://www.facebook.com/logivan.asia/

- Website: http://wwwlogivan.com hoặc http://www.app.logivan.com

- Ứng Dụng LOGIVAN Chủ Hàng

Lưu ý: Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần cung cấp đầy đủ, thông tin Đơn Hàng theo biểu mẫu của Bên Cung Cấp Dịch Vụ để nhận được Báo Giá chính xác và phù hợp nhất.

1.2. Báo Giá

- Nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ liên hệ Bên Sử Dụng Dịch Vụ để hỗ trợ vận hành đơn.

- Nhân viên sẽ tiến hành Báo Giá trực tiếp dựa trên giá cơ sở từ Hệ thống hoặc Báo Giá sau 2h làm việc.

- Bên Sử Dụng Dịch Vụ xem xét mức giá đề xuất từ Bên Cung Cấp Dịch Vụ và đưa ra quyết định.

- Nhân viên xác nhận lại thông tin Đơn Hàng và cung cấp thông tin chuyển khoản.

1.3. Chuyển khoản thanh toán toàn phần hoặc đặt cọc trước:

Bên Sử Dụng Dịch Vụ tiến hành chuyển khoản thanh toán/đặt cọc dựa theo thông tin chuyển khoản mà nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp trên Hệ thống hoặc hotline với những lưu ý như sau:

 • Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VND)

- Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần Thông báo đến nhân viên hỗ trợ sau khi chuyển khoản thành công

- Bên Sử Dụng Dịch Vụ nên giữ lại biên lai sau khi chuyển khoản

Quy trình thanh toán chi tiết được quy định tại Mục V Điều Khoản Sử Dụng này.

1.4. Vận hành đơn:

+ Bốc hàng:

- Trước thời gian vận hành đơn trong khoảng 1 ngày (24 giờ) nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ liên hệ cung cấp thông tin Tài xế đến bốc hàng bao gồm các thông tin như sau:

Thông tin tài xế: CMND, GPLX

Thông tin xe: kích thước, trọng lượng, biển số xe

- Kiểm tra Hàng Hóa, tiến hành bốc Hàng Hóa, hoàn tất thủ tục bốc Hàng Hóa

- Kiểm tra hành trình: Bên Sử Dụng Dịch Vụ có thể đăng nhập vào Ứng Dụng hoặc liên hệ nhân viên hỗ trợ để biết được hành trình hiện tại của xe

Lưu ý:

1. Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần kiểm tra, đối chiếu thông tin xe và thông tin tài xế đảm bảo đúng như Bên Cung Cấp Dịch Vụ đã cung cấp trước khi tiến hành bốc hàng để quá trình vận hành Hàng Hóa diễn ra thuận lợi.

2. Nếu Bên Sử Dụng Dịch Vụ có thắc mắc hoặc gặp vấn đề phát sinh liên quan đến Đơn Hàng, vui lòng liên hệ hotline: 0333.13.16.18

3. Trong quá trình vận hành, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ thường xuyên kiểm tra tiến độ Đơn Hàng với tài xế, cập nhật các phát sinh nhanh nhất đến Bên Sử Dụng Dịch Vụ để đảm bảo tính minh bạch, an toàn cho Đơn Hàng.

+Dỡ hàng:

- Tiến hàng dỡ hàng và kiểm tra lại Hàng Hóa, thu thập và ký nhận chứng từ nếu có.

- Hoàn tất thủ tục nhận Hàng Hóa.

1.5. Hoàn thành:

Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và gửi về địa chỉ email của Bên Sử Dụng Dịch Vụ theo yêu cầu trong 15 ngày làm việc.

IV. Giá Vận chuyển, Khoản Chi Hộ Dịch Vụ LOGINOW

 1. Giá vận chuyển

Giá Vận Chuyển được xác định trên mức giá quy định tại Báo Giá LOGINOW áp Dụng cho từng Đơn Hàng, được chấp thuận bởi Các Bên.

 1. Khoản Chi hộ
 1. Các khoản chi phí chi hộ bao gồm tất cả các chi phí khác chi phí vận chuyển như: (i) chi phí xếp dỡ ở hai đầu kho giao nhận; (ii) chi phí nâng, hạ container; (iii) chi phí cân Hàng Hóa; và (iv) các loại phí phát sinh khác nhằm phục vụ cho việc vận chuyển Hàng Hóa của Bên Sử Dụng Dịch Vụ (“Khoản Chi Hộ”);
 2. Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Khoản Chi Hộ theo yêu cầu của Bên Sử Dụng Dịch Vụ, hoặc trong trường hợp buộc phải thực hiện để bảo đảm Hàng Hóa được bảo quản hoặc lưu thông bình thường. Bên Sử Dụng Dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toán các Khoản Chi Hộ cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo hóa đơn chứng từ cung cấp bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

V. Quy trình thanh toán

Tùy theo hình thức kết nối vận tải của Bên Sử Dụng Dịch Vụ mà có phương thức thanh toán tương ứng như sau:

1. Đối với Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển, Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe tự thỏa thuận trên ứng Dụng: thanh toán trực tiếp cho Chủ xe

Bên Cung Cấp Dịch Vụ hỗ trợ kết nối Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe hoàn toàn miễn phí. Tùy theo thỏa thuận mà Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ thanh toán cước phí trả trước hay trả sau; chuyển khoản hay đưa tiền mặt cho Chủ xe. Toàn bộ việc thanh toán là Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe trực tiếp làm việc và thỏa thuận với nhau mà không thông qua Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

2. Đối với Đơn Hàng Dịch Vụ LOGINOW, nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ điều xe: thanh toán trực tiếp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ

Khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý thực hiện Đơn Hàng do nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ Điều phối xe, Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần phải thanh toán theo yêu cầu của Tổng đài viên, hoặc hướng dẫn tại Ứng Dụng.

Nếu trong ngày hoàn thành chuyến hàng mà Bên Sử Dụng Dịch vụ không thanh toán đủ cho Bên Cung cấp Dịch vụ, Bên Sử Dụng Dịch vụ ngoài thanh toán số tiền trên, phải thanh toán cho Bên Cung cấp Dịch vụ một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng áp dụng với khách hàng là tổ chức của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội tại thời điểm thanh toán trên khoản tiền chậm thanh toán đến khi thực hiện thanh toán.

VI. Đảm bảo an toàn giao dịch

Bên Sử Dụng Dịch Vụ khi tham gia vào Hệ thống đều phải tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Bên Cung Cấp Dịch Vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin của Bên Sử Dụng Dịch Vụ trên Website, Ứng Dụng và luôn nỗ lực hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.
 2. Khi đăng ký sử dụng Ứng Dụng, các thành viên phải kê khai cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ các thông tin cần thiết tại từng thời điểm như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, cùng với các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân và chứng nhận đủ Điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải tương ứng. Các thông tin này được Bên Cung Cấp Dịch Vụ thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.
 3. Bên Cung Cấp Dịch Vụ tối đa hóa việc quản lý các giao dịch, cũng như thường xuyên cập nhật tình trạng để đánh giá sơ bộ về uy tín của các thành viên.
 4. Bên Sử Dụng Dịch Vụ có trách nhiệm không tiết lộ thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác. Bên Cung Cấp Dịch Vụ và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà các thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
 5. Bên Sử Dụng Dịch Vụ tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 6. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

VII. Quyền và nghĩa vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

1. Quyền của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

1.1. Quyền chung trên Hệ thống

a. Có quyền yêu cầu Bên Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc kiểm chứng các giao dịch phát sinh trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

b. Có quyền tạm dừng hợp tác với Bên Sử Dụng Dịch Vụ trong trường hợp vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của Bên Cung Cấp Dịch Vụ hoặc có những hành vi trái với bộ Quy tắc ứng xử dành cho các thành viên trên Hệ thống.

c. Có quyền đơn phương tạm dừng hợp tác với Bên Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm mà không cần báo trước.

d. Có quyền từ chối giải quyết tranh, khiếu nại khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ không thực hiện đúng hướng dẫn.

1.2 Quyền đối với Dịch Vụ LOGINOW:

a. Kiểm tra tính phù hợp của Hàng Hóa vận chuyển so với Đơn Hàng, các chứng từ vận chuyển tương đương khác liên quan đến Hàng Hóa vận chuyển;

b. Được phép chuyển giao một phần hay toàn bộ quyền và trách nhiệm vận chuyển Đơn Hàng theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bên thứ ba để thực hiện nhưng Bên Cung cấp Dịch vụ cam kết vẫn là bên chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Bên Sử Dụng Dịch vụ về các nội dung đã thỏa thuận, cho dù Điều Khoản Sử Dụng này được thực hiện bởi chính Bên Cung cấp Dịch vụ hay bên thứ ba đó;

c. Có quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ LOGINOW, và thực hiện các biện pháp mà pháp luật cho phép trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này;

d. Các quyền khác theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật liên quan.

2. Nghĩa vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

2.1. Nghĩa vụ chung trên Hệ thống

a. Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng với Website/Ứng Dụng.

b. Xây dựng và công bố công khai trên Website/Ứng Dụng quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

c. Kiểm tra và xác thực thông tin đăng ký các tài khoản tham gia hoạt động trên Ứng Dụng.

d. Lưu giữ thông tin đăng ký của Bên Sử Dụng Dịch Vụ ngay từ ngày đăng ký tham gia Ứng Dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

f. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

g. Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Ứng Dụng.

h. Yêu cầu Bên Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản.

i. Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

j. Công bố công khai cơ chế giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng. Khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

l. Duy trì hoạt động bình thường của Ứng Dụng và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động như: sự cố k thuật về máy móc, lỗi phần mềm, Hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Bên Cung Cấp Dịch Vụ không phải chịu trách nhiệm liên đới.

2.2 Nghĩa vụ đối với Dịch Vụ LOGINOW:

a. Đối với Đơn Hàng nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ Điều xe, Bên Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm sắp xếp phương tiện vận tải, nhân sự thực hiện việc vận chuyển theo yêu cầu của Bên Sử Dụng Dịch vụ;

b. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

VIII. Quyền và nghĩa vụ của Bên Sử Dụng Dịch Vụ 

1. Quyền của Bên Sử Dụng Dịch Vụ

1.1. Quyền chung trên Hệ thống

a. Bên Sử Dụng Dịch Vụ được Bên Cung Cấp Dịch Vụ bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin trên Ứng Dụng điện tử.

b. Được quyền từ chối dịch vụ hoặc từ chối sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do.

c. Được phép cài đặt Ứng Dụng trên thiết bị di động cá nhân, sử dụng Website cho mục đích sử dụng cá nhân, tổ chức hợp pháp.

d. Có quyền đóng góp ý kiến cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, email hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

1.2 Quyền đối với Dịch Vụ LOGINOW:

a. Đối với Đơn Hàng nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ Điều xe, Bên Sử Dụng Dịch Vụ có quyền:

 • Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp Đồng;
 • Yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thông báo về tiến độ của việc thực hiện Dịch Vụ LOGINOW
 • Yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ tuân thủ các quy định nội bộ khi giao, nhận, và vận chuyển Hàng Hóa.

2. Nghĩa vụ của Bên Sử Dụng Dịch Vụ

2.1. Nghĩa vụ chung trên Hệ thống

a. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bên Cung Cấp Dịch Vụ khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

b. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

c. Thực hiện đúng các thao tác cần thực hiện, điền chính xác thông tin Đơn Hàng vào đúng các mục thông tin tương ứng. Bên Cung Cấp Dịch Vụ được miễn trừ trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra do thao tác được thực hiện không đúng của Bên Sử Dụng Dịch Vụ.

d. Trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch Vụ mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản, Bên Sử Dụng Dịch Vụ có nghĩa vụ Thông báo cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ để được tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Bên Sử Dụng Dịch Vụ quản lý quá trình sử Dụng dịch vụ của mình. Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch Vụ không Thông báo cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ dẫn đến việc có bên thứ ba sử Dụng tài khoản đó của Bên Sử Dụng Dịch Vụ.

e. Không được ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.

f. Không được sử dụng tài khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ Hàng Hóa mà mình yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ. 

g. Phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện dịch vụ.

h. Không được sử Dụng dịch vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật.

i. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung cần thiết khi sử dụng dịch vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. 

j. Không được sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái hoặc làm khó tài xế trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

k. Không được cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

l. Bên Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận Hàng Hóa để tài xế liên hệ và giao hàng.

m. Bên Sử Dụng Dịch Vụ không được sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng của Bên Cung Cấp Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

n. Bên Sử Dụng Dịch Vụ phải thanh toán cước phí theo đúng thỏa thuận của Bên Cung Cấp Dịch Vụ hoặc của Chủ xe. Chịu trách nhiệm thanh toán Giá Vận Chuyển và các Khoản Chi Hộ, chi phí phát sinh, phụ phí theo Chính sách phụ phí LOGINOW quy định tại từng thời điểm;

o. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

p. Không đăng tải các thông tin về Hàng Hóa/dịch vụ thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh theo NĐ 59/2015/NĐ-CP.

q. Thực hiện theo đúng theo hướng dẫn của nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong quá trình vận hành Đơn Hàng.

r. Bên Sử Dụng Dịch vụ có trách nhiệm quản lý và bảo mật tài khoản Ứng Dụng được cấp bởi Bên Cung cấp Dịch vụ, đồng thời tuân thủ các quy định sử dụng Ứng Dụng;

2.2 Nghĩa vụ đối với Dịch Vụ LOGINOW:

a. Trong trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ bao gồm Công ty và Người đặt hàng, Công ty và Người đặt hàng liên đới chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ của mỗi Đơn Hàng được đặt qua tài khoản theo Điều Khoản Sử Dụng này.

b. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ và các chứng từ liên quan của Hàng Hóa trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền; cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp để Hàng Hóa lưu thông hợp lệ. Trong trường hợp Bên Cung cấp Dịch vụ và/hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện các vấn đề không hợp pháp của Hàng Hóa, Bên Cung cấp Dịch vụ được toàn quyền hủy bỏ việc vận chuyển Đơn Hàng và/hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Bên Sử Dụng Dịch vụ có trách nhiệm bồi thường cho Bên Cung cấp Dịch vụ các thiệt hại, chi phí phát sinh và tiền phạt vi phạm tương đương 8% Giá Vận Chuyển;

c. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

IX. Giới hạn trách nhiệm và Bảo hiểm với Dịch Vụ LOGINOW.

 1. Trách nhiệm của Bên Cung cấp Dịch vụ đối với mỗi Đơn Hàng theo Thỏa Thuận này được giới hạn ở mức tổng Giá Vận Chuyển và Khoản Chi Hộ của Đơn Hàng đó. Trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ có nhu cầu bảo hiểm 100% giá trị Hàng Hóa, Bên Cung cấp Dịch vụ sẽ hỗ trợ Bên Sử Dụng Dịch vụ mua bảo hiểm Hàng Hóa, với chi phí được chi trả bởi Bên Sử Dụng Dịch vụ. 
 2. Bên Cung cấp Dịch vụ đảm bảo phương tiện vận tải được mua và duy trì bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong quá trình vận chuyển Đơn Hàng theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam.

X. Bồi thường thiệt hại với Dịch Vụ LOGINOW

 1. Bồi Thường Thiệt Hại Liên Quan Hàng Hóa:
 1. Phụ thuộc vào giới hạn trách nhiệm tại Mục IX, trong trường hợp mất mát, hư hỏng Hàng Hóa trong quá trình thực hiện Dịch Vụ LOGINOW do lỗi của Bên Cung cấp Dịch vụ mà không phải do sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn lũ lụt, thiên tai, mưa bão, tai nạn do lỗi khách quan...), Bên Cung cấp Dịch vụ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên Sử Dụng Dịch vụ theo giá trị nhập khẩu hoặc giá mua đầu vào của Hàng Hóa hoặc giá trị cần thiết để sửa chữa Hàng Hóa.
 2. Bất kể các quy định khác tại Thỏa Thuận này, Bên Cung cấp Dịch vụ sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất, mất mát, hư hỏng Hàng Hóa trong các trường hợp như dưới đây:
 1. Thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm của bên vận chuyển theo quy định pháp luật;
 2. Đối với hàng lẻ đóng gói theo bao/thùng/kiện/pallet nguyên đai, nguyên kiện, Bên Cung cấp Dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm về bên ngoài của hàng hoá, không chịu trách nhiệm đối với chất lượng, phẩm chất, cân nặng, … bên trong của kiện hàng;
 3. Bên Sử Dụng Dịch vụ không tuân thủ quy trình khiếu nại theo quy định tại Mục XI
 1.  Bồi Thường Thiệt Hại Khác

              Ngoại trừ quy định tại Điểm 1 Mục X, nếu một bên vi phạm bất kỳ một nghĩa vụ, cam đoan và bảo đảm, cam kết khác theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không phải do sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn lũ lụt, thiên tai, mưa bão, tai nạn do lỗi khách quan…) (“Bên Vi Phạm”), Bên Vi Phạm phải bồi thường và giữ cho Bên còn lại không bị thiệt hại bởi bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, phí tổn, chi phí hay yêu cầu bồi thường nào (bao gồm bất kỳ chi phí để thuê luật sư và chi phí phát sinh nào có liên quan) đã phải gánh chịu trực tiếp bởi Bên không vi phạm phát sinh từ hành vi vi phạm Hợp Đồng, với điều kiện trách nhiệm của Bên B đối với mỗi Đơn Hàng theo Hợp Đồng này không vượt quá tổng Giá Vận Chuyển và Khoản Chi Hộ của Đơn Hàng đó. Các hành vi vi phạm, và các khoản bồi thường chi phí sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 1. Trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ chậm trễ trong việc sắp xếp giao nhận Hàng Hóa cho người nhận và giao Hàng Hóa của Bên Cung cấp Dịch vụ thì Bên Sử Dụng Dịch vụ đồng ý chịu toàn bộ chi phí phát sinh do việc chậm trễ đó.
 2. Trường hợp Bên Sử Dụng Dịch vụ có lỗi trong việc phương tiện vận tải của Bên Cung cấp Dịch vụ bị lưu giữ, Bên Sử Dụng Dịch vụ đồng ý thanh toán cho Bên Cung cấp Dịch vụ một khoản tiền phạt là một (01) triệu đồng/ 01 phương tiện cho mỗi hai mươi tư (24) giờ đồng hồ phương tiện vận tải bị lưu giữ. Quy định này không giới hạn quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinh của Bên Cung cấp Dịch vụ đối với Bên Sử Dụng Dịch vụ tại các Điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này;
 3. Trường hợp Bên Cung cấp Dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu tại Đơn Hàng do lỗi của Bên Cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng, thì Bên Cung cấp Dịch vụ phải chịu bồi thường thiệt hại và chi phí phát sinh theo mức giới hạn tại Mục IX;
 4. Các trường hợp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại khác theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật.

XI. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

1. Đối với Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển, Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe tự thỏa thuận trên ứng Dụng:

Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe thực hiện giao dịch và thỏa thuận trực tiếp với nhau. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, Bên Cung Cấp Dịch Vụ đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên. Do đó, Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe nên làm việc dựa trên giấy tờ rõ ràng để giải quyết thỏa đáng nhất.

Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa các bên. Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan hoặc khi cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu. Sau khi các thành viên đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại nên Thông báo cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

Bên Cung Cấp Dịch Vụ tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các thành viên có những hành vi phù hợp và nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 1. Đối với Đơn Hàng Dịch Vụ LOGINOW, do nhân viên điều phối của Bên Cung Cấp Dịch Vụ Điều xe:

Bước 1: Phản hồi với Bên Cung Cấp Dịch Vụ bằng cách gọi điện thoại đến số 0333.13.16.18, gửi phản hồi qua mục “Hỗ trợ” trong ứng Dụng, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Đồng thời, Bên Sử Dụng Dịch vụ phải gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng thư đảm bảo đến Bên Cung cấp Dịch vụ trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giao Hàng Hóa theo các Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa. Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 2. Bản sao các hóa đơn, chứng từ thể hiện giá trị của Hàng Hóa;
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Lưu ý: Hết thời hạn nêu tại Bước 1 này, Bên Cung cấp Dịch vụ sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ Bên Sử Dụng Dịch vụ.

Bước 2: Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và Thông báo cho các bên có liên quan. Bên Cung Cấp Dịch Vụ cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Bên Sử Dụng Dịch Vụ/Chủ xe để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

 1. Khiếu nại khác

Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử và nội dung hợp đồng mà Chủ xe và Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã cam kết, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

XII. Phân định trách nhiệm giữa Bên Sử Dụng Dịch Vụ, Chủ xe và Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên ứng Dụng

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa các người dùng với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Bên Cung cấp Dịch vụ sẽ hỗ trợ Bên khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải nếu tập hợp bằng chứng cụ thể và xác thực về sự việc bị vi phạm. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng, Bên Cung cấp Dịch vụ sẽ đề nghị Bên bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Bên Cung cấp Dịch vụ vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất Bên bị vi phạm.

XIII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

Tùy theo từng thời điểm, Bên Cung Cấp Dịch Vụ có thể điều chỉnh, sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin. Nếu như Bên Sử Dụng Dịch Vụ quan tâm về quyền riêng tư cá nhân của mình, xin vui lòng truy cập trang này thường xuyên hơn để được cập nhật những thông tin mới nhất có thể. Nếu như Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên Sử Dụng Dịch Vụ (ví dụ: nếu Bên Cung Cấp Dịch Vụ có ý định xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Sử Dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác so với Thông báo trước đây trong Chính sách bảo vệ thông tin này), Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ Thông báo cho bạn về những thay đổi này trước khi các hoạt động mới bắt đầu.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách thành công nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể phát sinh và nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ, khi đăng ký sử Dụng dịch vụ mà do Bên Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp, người sử dụng dịch vụ vận tải phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: tên, số điện thoại, email. Các thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối, sẽ được thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Địa chỉ đơn vị thu thập và bảo quản thông tin

Công ty TNHH Công nghệ Vận tải LGV.

Địa chỉ: Số 69/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 73 00 18 28 hoặc qua Email: [email protected].

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

 • Cung cấp dịch vụ đến cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ;
 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Bên Cung Cấp Dịch Vụ; 
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên và các hoạt động giả mạo Bên Sử Dụng Dịch Vụ;
 • Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng các thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch trên Ứng Dụng;
 • Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu: Bên Cung Cấp Dịch Vụ có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không một ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

4. Cam kết bảo mật thông tin

Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của các thành viên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Bên Cung Cấp Dịch Vụ có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy tắc bảo mật thông tin, chính sách bảo mật và an toàn thông tin này.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các Hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình khách hàng sử dụng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình sử dụng.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bên Cung Cấp Dịch Vụ bằng việc gửi thư hoặc qua email: [email protected]

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp k thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

XIV. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi k thuật

Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ Hệ thống k thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bên Cung Cấp Dịch Vụ, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp k thuật cần thiết để đảm bảo an toàn, ổn định của toàn bộ Hệ thống và quyền lợi cho thành viên.

Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện các lỗi k thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác trong quá trình tham gia giao dịch thì Bên Sử Dụng Dịch Vụ Thông báo cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ qua địa chỉ email: [email protected] hoặc tổng đài 0333131618, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Thông báo của các thành viên không đến được Bên Cung Cấp Dịch Vụ, phát sinh từ lỗi k thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Bên Cung Cấp Dịch Vụ gây ra.

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, các thành viên bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

XV. Điều khoản chung

1. Điều khoản áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng của Bên Cung Cấp Dịch Vụ có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ xác nhận trên Ứng Dụng. Bên Cung Cấp Dịch Vụ có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên Cung Cấp Dịch Vụ cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng Dụng của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Thành viên của Ứng dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

2. Điều khoản cam kết

VỀ PHÍA BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: mọi thành viên tham gia sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc và chấp nhận những quy định và quy chế mà Bên Cung Cấp Dịch Vụ đã đưa ra.

VỀ PHÍA BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm được nêu ra trong Thỏa Thuận.

 1. Điều khoản khác

 

 1. Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, sẽ được Các Bên giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu Các Bên không thể giải quyết được theo hình thức thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Các bên đồng ý với việc sử dụng chức năng xác nhận qua Hệ thống để giao kết, thực hiện Thỏa thuận. Bằng thao tác xác nhận bởi Bên Sử Dụng Dịch vụ hoặc người đại diện có thẩm quyền theo thông tin cung cấp, Bên Sử Dụng Dịch vụ xác nhận giá trị pháp lý của Thỏa thuận, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại, kiện tụng liên quan đến giá trị Thỏa Thuận này.
 3. Các Bên thống nhất rằng việc không sử dụng con dấu doanh nghiệp của mỗi Bên trong Thỏa Thuận được giao kết thông qua phương tiện điện tử này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa Thuận.
 4. Nếu bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa Thuận không có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam, việc vô hiệu của Điều khoản đó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản còn lại của Hợp Đồng, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. 
 5. Bất kể các quy định theo pháp luật Việt Nam về hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung, Các Bên đồng ý với các Điều khoản tại Thỏa Thuận này.
 6. Thỏa Thuận được lập và được lưu trữ dưới dạng điện tử. Mỗi Bên cam kết đã hiểu toàn bộ nội dung Hợp đồng để thực hiện.