Chính sách thanh toán

 


 

1. Giá vận chuyển
Giá Vận Chuyển là giá được thống nhất giữa các bên cho từng Đơn Hàng LOGINOW và được xác nhận đồng ý của hai bên thông qua một trong hai hình thức sau:

  • Tài xế xác nhận đồng ý cung cấp dịch vụ cho đơn Hàng LOGINOW theo giá trên ứng dụng.
  • LOGIVAN chấp nhận giá mà Tài xế đề xuất mới trên ứng dụng.

2. Thời điểm thanh toán
Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa, không có khiếu nại nào từ Chủ Hàng, và Tài xế cung cấp đủ bản gốc các hóa đơn và chứng từ hợp lệ. LOGIVAN sẽ thanh toán cho Tài xế thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.


3. Phương thức thanh toán
Lưu ý: Chỉ thanh toán vào tài khoản mà Tài xế đã đăng ký trên ứng dụng và là tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản trùng với Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của Tài xế hoặc Chủ phương tiện vận tải.

LOGIVAN thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà Tài xế đã đăng ký trên ứng dụng.

LOGIVAN không chịu trách nhiệm thanh toán vào các tài khoản khác như tài khoản của người thân, bạn bè Tài xế.


4. Hồ sơ thanh toán

A. Hoàn thành chuyến hàng: Tài xế bấm hoàn thành chuyến hàng trên ứng dụng, cập nhật đầy đủ Biên bản giao nhận hàng có chữ ký của Tài xế & Người nhận hàng trên ứng dụng.

B. Gửi bộ hồ sơ thanh toán về văn phòng LOGIVAN địa chỉ:LOGIVAN Hà Nội
Ô 10, Tầng 3, D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.LOGIVAN Hải Phòng
Phòng 731, 732 Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 1, 3 Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.LOGIVAN Hồ Chí Minh
Lầu 8, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP HCM.


C. Bộ hồ sơ thanh toán bao gồm:

  • Biên bản giao nhận hàng có chữ ký của tài xế và người nhận hàng (Bản gốc).
  • Hoá đơn vận chuyển xuất cho LOGIVAN bằng với giá trị cước vận chuyển chuyến hàng hoặc hoá đơn xăng dầu xuất cho LOGIVAN với giá trị ít nhất 40% tổng giá vận chuyển đơn Hàng LOGINOW.