TIN TỨC VẬN TẢI

CÂU HỎI NÓNG : Bổ sung phương án phân luồng qua các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Đăng bởi: Hà Phạm Duyên Anh Ngày đăng: 22/07/2021

LOGIVAN News – Ngày 15/7, Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản về việc bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ngày 08/7/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai các nội dung hướng dẫn việc lưu thông cho phương tiện trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Đến nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây nhiễm cộng đồng trên các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương triển khai thông báo bổ sung trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, các hiệp hội, doanh nghiệp vận tải… về vị trí các chốt kiểm soát; trình tự, nội dung, quy trình kiểm soát; số điện thoại đường dây nóng; phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 để các đơn vị kinh doanh vận tải biết, chuẩn bị trước các nội dung phục vụ cho công tác kiểm soát;

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị tại các Văn bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021.

Tổng cục ĐBVN cũng kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương triển khai thực hiện.

Lộ trình phân luồng cụ thể như sau:

1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 55 → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 56 → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1→ Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → TP. Hồ Chí Minh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 55 → Quốc lộ 51 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → TP. Hồ Chí Minh;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 56 → Quốc lộ 51 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → TP. Hồ Chí Minh;

Lộ trình 4: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → TP. Hồ Chí Minh.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 27 → Quốc lộ 20 → tỉnh Lâm Đồng;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 28B → Quốc lộ 20 → tỉnh Lâm Đồng;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 28 → Quốc lộ 20 → tỉnh Lâm Đồng.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1→ Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → ĐT

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → ĐT

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → ĐT25 → ĐT769 → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → ĐT →

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28) → Quốc lộ 1 Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56) → Quốc lộ 51 →tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 20 → ĐT25 → ĐT769 → Quốc lộ 51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 3: Quốc lộ 20 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 4: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 Quốc lộ 56 → Quốc lộ 51 →tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Các phương tiện cân nhắc di chuyển theo lộ trình hợp lý 

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1→ Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → ĐT

Lộ trình 2: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → ĐT

Lộ trình 3: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → ĐT25 → ĐT769 → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → ĐT →

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 14 → Quốc lộ 13 → ĐT Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 14 → ĐT741 → Quốc lộ 13 → ĐT Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 2: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương; Quốc lộ 50) → Nguyễn Văn Linh → Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) → Xa lộ Hà Nội → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 1K → Mỹ Phước – Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai;

Lộ trình 2: Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 – Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai;

Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương; Quốc lộ 50) → Nguyễn Văn Linh → Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → ĐT 825 → ĐT 822 → Tỉnh lộ 7 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh.

Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu;

Lộ trình 3: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương → tỉnh Long An;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ QLPH (hoặc Quốc lộ NSH) → Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) → tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 54 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 60 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 3: Quốc lộ QLPH → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 54 → tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp,Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 80 → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 →tỉnh Long An;

Lộ trình 2: Quốc lộ 80 → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → tỉnh Long An;

Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → tỉnh Long An;

Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) → Quốc lộ 91 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ Nam Sông Hậu → Quốc lộ 60 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 53 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 60 → Quốc lộ 53 →tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 53 → Quốc lộ 60 → Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương → Quốc lộ 62  → Quốc lộ 1 →  tỉnh Long An;

Lộ trình 2: Quốc lộ 53 → Quốc lộ 60 → Quốc lộ 50 →  tỉnh Long An.

LOGIVAN – Ứng dụng đặt xe tải toàn quốc

Xe ở đó – Cần là có

?Website: https://www.logivan.com/

?App chủ hàng: logivan.com/chuhang

☎Hotline: 0822-13-16-18

LOGIVAN – Ứng dụng đặt xe tải toàn quốc.

App chủ xe: https://www.logivan.com/chu-xe/

Website: https://www.logivan.com/

Hotline: 0333 13 16 18

LOGIVAN Newsletter

Bạn sẽ được cập nhật tin tức mới nhất từ LOGIVAN qua hộp thư điện tử của mình

TIN TỨC LIÊN QUAN

TIN TỨC LIÊN QUAN