Uncategorized

Xu Thế Logistics Việt Nam 2019

Đã đăng ngày

Theo công bố mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 39 “Năng lực quốc gia về logistics”. Nước ta được dự đoán rằng hoạt động cung cấp dịch vụ logistics sẽ không ngừng tăng trưởng và mang lại nguồn doanh thu khổng lồ.