Tin tức thị trường vận tải

ĐIỂM BÁO CHỦ XE TUẦN 04/06 – 10/06- Những Dự Án Vỡ Tiến Độ

Đã đăng ngày

Điểm báo chủ xe tuần này có những thông tin gì mới và nổi bật? Tiếp tục là thông tin về những vấn đề còn “tồn đọng” xung quanh trạm BOT, những dự án giao thông đang được triển khai và có nguy cơ bị “vỡ tiến độ” trong tương lai gần. Tất cả những thông […]