Tin tức thị trường vận tải

Phương Án Mới Nhằm Giải Phóng Container Tồn Đọng Tại Các Cảng

Đã đăng ngày

Cục Hàng Hải Việt Nam đã gửi văn bản đến các hiệp hội, doanh nghiệp và các hãng tài về phương án miễn giảm dịch vụ lưu container cho các chủ hàng. Đây là một trong những phương án nhằm giải phóng container tồn động tại các cảng. Phương án giải phóng container tồn đọng […]