Telesales Manager Full time - Hồ Chí Minh

Telesales Manager

About LOGIVAN. . .

With $ 7.9m in funding , we are ready to transform the trucking industry. Bởi quyết định các vấn đề, LOGIVAN là growing fast, HELP các cơ sở dữ liệu và nâng cấp các việc này 32,000 truck drivers.  

With một chuỗi của quốc tế được thực hiện nào có thể khởi động vào RISE, Asia’s largest tech conference , we are challenging the status quo. LOGIVAN has been featured in more than 100 TV and media appearances , including Forbes, Tech in Asia, E27, VTV, Startup Coffee and Business Insider. Hãy nhập, LOGIVAN đã chọn cơ sở dữ liệu cần kết nối vào một cơ sở dữ liệu động và sử dụng skills để tạo một phần của Vietnam’s future.  

 

What will be doing

Bạn sẽ được tạo và kết thúc một cơ sở dữ liệu Sales Hotline , đóng các gói và lấy lại người dùng từ incoming enquiries. As Manager Hotline, bạn sẽ được dùng

 • Đang thực hiện và chính sách
 • Building up your team with skilled hotline sales agents
 • Training your team to keep them growing and improving over time
 • Using your experience to make good management decisions
 • Generating cargo orders from available marketing leads
 • Đang lấy các người dùng trênphone và đóng chúng vào hàng gửi
 • Building good systems and processes for your team
 • Đang chạy một hệ thống chuyển đổi để cung cấp dịch vụ bên ngoài trong thời gian hoạt động
 • Identifying problems and bottlenecks and implementing changes to resolve them
 • Designing KPIs, performance reviews and incentive programs for staff
 • Joining an open, friendly and performance-oriented culture

 

The skills & experience you’ll need

 • Practical experience trong một môi trường sales hotline
 • Experience in a position of leadership
 • Tập tin người dùng nào và chế độ để làm việc với cơ sở dữ liệu ambitious
 • Good organizational skills working in một môi trường môi trường
 • Lỗi làm việc để quyết định lỗi
 • Tiếng tiếng tiếng tiếng vào một giá trị good

 

Pay & Benefits

Salary: VND 20 – 30 m / month (depends on level)

Bonuses: Performance-linked bonus and stock options

Benefits: Flexible working hours, remote working allowance, office food & drink, social events team and competitive benefits package

Job Location: Based in Ho Chi Minh City

 • 208 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
 • Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 18:00 | Thứ 7: 08:00 - 12:00 hoặc 09:00 - 13:00 (Nghỉ trưa 12:00 - 13:00)
         

ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

         
5MB max