Senior SEO Specialist Full time - Hồ Chí Minh

Senior SEO Specialist

Job description:

As our SEO Specialist, you will join our spot market team to help LOGIVAN win urgent transportation service orders from customers. You will take a front seat in our ambitious organic traffic growth plan, getting our content hub and product pages placed in front of our target customers to make LOGIVAN the largest freight brokerage service in Vietnam. As an experienced SEO specialist, your work at LOGIVAN would include:

 • Building an understanding of our customers profiles and their unmet needs
 • Designing and executing great SEO plans
 • Performing keyword research, defining and prioritizing targeted keywords
 • Planning the content generation process for relevant content hub articles
 • Checking website content to ensure it is engaging and relevant
 • Making daily checks of website health and logging the results
 • Working on the website to improve site speed and indexing
 • Optimizing pages and tags 
 • Monitoring and recording keyword ranking/performance
 • Building quality backlinks to the site
 • Building internal links across the pages
 • Working with writers and external partners where necessary 
 • Hitting targets to ensure the team achieves its goals                         —————————————————————————-Với vai trò là Chuyên viên SEO, bạn sẽ tham gia vào đội ngũ thị trường tức thời để giúp LOGIVAN có được những đơn hàng cần vận chuyển từ khách hàng. Bạn sẽ tham gia vào kế hoạch phát triển hữu cơ, đem website nội dung và sản phẩm tới những khách hàng mục tiêu để giúp có LOGIVAN trở thành nền tảng kết nối hàng hóa lớn nhất VIệt Nam. Là một Chuyên viên SEO dày dặn kinh nghiệm, bạn sẽ phụ trách những công việc sau tại LOGIVAN:
  • Xây dựng sự hiểu biết về hồ sơ khách hàng và nhu cầu chưa được đáp ứng của họ
  • Thiết kế và thực hiện các kế hoạch SEO tuyệt vời
  • Thực hiện nghiên cứu từ khóa, xác định và ưu tiên các từ khóa được nhắm mục tiêu
  • Lập kế hoạch cho quá trình tạo nội dung các bài viết trên trung tâm nội dung
  • Kiểm tra nội dung trang web để đảm bảo tính tương tác và phù hợp
  • Kiểm tra hiệu suất của trang web hàng ngày và ghi lại kết quả
  • Cải thiện tốc độ website và lập chỉ mục trang
  • Tối ưu hóa trang và thẻ
  • Theo dõi và ghi lại thứ hạng/hiệu suất từ khóa
  • Xây dựng backlinks chất lượng cho trang web
  • Xây dựng liên kết nội bộ trên các trang
  • Làm việc với các đội ngũ viết bài và đối tác bên ngoài khi cần thiết

Job requirement:

 • Degree in marketing, business or computing
 • Minimum of 5 years experience working in SEO with a proven track record of results
 • Excellence in SEO skills & tools: Google Webmasters, Google Analytics
 • Energy, enthusiasm, industrious and a love of self-improvement
 • Your application must include the URLs of at least 3 websites you performed SEO for (CV attachment) —————————————————————————————–
  • Bằng cấp về Marketing, Kinh doanh hoặc Tin học
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc về SEO với kết quả được kiểm chứng
  • Xuất sắc về kỹ năng & công cụ SEO: Google Webmasters, Google Analytics
  • Năng lượng, nhiệt huyết, cần cù và yêu thích cải thiện bản thân
  • CV của bạn phải bao gồm đường dẫn của ít nhất 3 trang web bạn đã thực hiện SEO cho (tệp đính kèm CV)

 

 • Hồ Chí Minh: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
 • Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 18:00 | Thứ 7: 08:00 - 17:00 hoặc 09:00 - 18:00 (làm cách tuần)
 • $650 - $850
         

ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

         
5MB max