Tin tức hoạt động

LOGIVAN TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐỀ CỬ TẠI GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Đã đăng ngày

LOGIVAN được đề cử giải thưởng Công ty khởi nghiệp xuất sắc nhất trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng tại giải thưởng quốc tế. Ngày 06 tháng 08 vừa qua, LOGIVAN chính thức được đề cử giải thưởng “Best Logistics & Supply Chain Startup” – Công ty khởi nghiệp xuất sắc nhất trong […]