Tin tức hoạt động

Đặc biệt: LOGIVAN áp dụng tự động bảo hiểm hàng hóa với giá trị mỗi đơn lên tới 3 tỷ đồng.

Đã đăng ngày

Với mỗi đơn đặt xe qua LOGIVAN, khách hàng sẽ được mua bảo hiểm hàng hóa phù hợp với giá trị đơn hàng (tối đa 3 tỷ VND). Thị trường vận chuyển ở Việt Nam ngày càng mở rộng cùng với sự phát triển của quy mô nền kinh tế. Nhằm đem lại sự yên […]