bạn đã sẵn sàng bắt đầu với LOGIVAN?

nền tảng công nghệ cung cấp giải pháp kết nối chủ hàng và chủ xe

Đặt xe cùng LOGIVAN

Đặt xe truyền thống

Chủ hàng tiết kiệm đến 15% chi phí

Chủ xe gấp đôi thu nhập chuyến hàng về

Tạo đơn hàng chỉ 3 bước trực tuyến

Tiết kiệm thời gian, không cần lo nghĩ

Quản lý đơn hàng online

Uy tín đảm bảo an toàn

Giá cước cao

Xe về thùng rỗng

Đặt xe qua nhiều thao tác

Lãng phí thời gian

Không đảm bảo uy tín

 

LOGIVAN, tương lai của vận chuyển xe tải


Tôi là:
Chủ xeChủ hàng